(

Zadania i cele

Naszym głównym celem jest tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w Cottbusie i regionie. Dalsze cele:

 • Zabezpieczanie i rozwój rodzimych zakładów i instytucji
 • Rozbudowa nowo utworzonych zakładów, nowych osiedleń i poszerzanie zakładów
 • Promocja i doskonalenie warunków lokalizacji związanych z przedsiębiorczością
 • Utrwalanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku Cottbusu jako atrakcyjnej lokalizacji gospodarczej
 • Ukierunkowana aktywacja powierzchni w Cottbusie, które mogą być użytkowane gospodarczo i przemysłowo

Nasze zadania polegają na akwizycji i opiece nad przedsiębiorstwami chętnymi do osiedlania się. Opiekujemy się również aktywnie firmami Start-up i istniejącymi cottbuskimi przedsiębiorstwami.

Do naszych głównych zadań należą:

 • Marketing lokalizacji gospodarczej Cottbus
 • Opieka nad osiedlaniem się przedsiębiorstw
 • Akwizycja inwestorów
 • Doradztwo i opieka nad przedsiębiorstwami już osiedlonymi (utrzymywanie istniejącego stanu)
 • Doradztwo dla firm Start-up
 • Uzbrojenie nowych obszarów gospodarczych
 • Wprowadzanie na rynek obszarów przemysłowych i gospodarczych oraz nieruchomości
 • Funkcja pilota sieci i administracji
 • Współdziałanie w międzynarodowych projektach UE w celu wzmacniania rodzimych przedsiębiorstw