(

Kultura Serbołużyczan (Wendów), tradycje i zwyczaje

Bild: Dziewczynka w stroju dolnołużyckim

Dziewczynka w stroju dolnołużyckim

Bild: Taniec zapustny

Taniec zapustny

Bild:
Bild: Skubanie koguta

Skubanie koguta

Bild: "Wieniec z wstęgami"

"Wieniec z wstęgami"

Bild: Drzewo majowe

Drzewo majowe

Kultura Serbołużyczan (Wendów) wzbogaca Cottbus/Chóśebuz i wzmacnia miasto we współzawodnictwie regionów i miast. Aspekt serbołużycki (wendowski) wzbudza sympatię dla miasta Cottbus/Chóśebuz u naszych słowiańskich sąsiadów i wywołuje zainteresowanie największym dwujęzycznym miastem Republiki Federalnej Niemiec również w krajach zachodnioeuropejskich.

Tradycje i zwyczaje to kulminacyjne punkty w kulturze serbołużyckiej (wendowskiej), pobudzające do refleksji – chociaż nie jedyne. Do najbardziej popularnych zwyczajów Dolnych Łużyc należą ostatki z Comberem, ogniska wielkanocne, ustawianie drzewa majowego i zwyczaj w czasie żniw - skubanie koguta. Związane są one ściśle z rytmem przyrody i według swoich pogańskich źródeł służą na przykład wygnaniu zimy lub zapewnieniu urodzaju.

W Cottbusie te tradycyjne imprezy związane ze zwyczajami są organizowane przede wszystkim w dzielnicach miasta o wiejskiej strukturze, jak Ströbitz, Saspow, Skadow, Merzdorf, Dissenchen, Döbbrick, Wilmersdorf czy Sielow. Osobliwością jest uroczysty pochód zapustny Dolnołożyckiego Gimnazjum (Niedersorbisches Gymnasium) przez centrum miasta, który w 2006 r. obchodził 20. jubileusz.

Pliki do pobrania

dalsze informacje na Cottbus.de