(

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

dla witryny internetowej spółki EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Cieszymy się z Twojego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem i naszą stroną internetową. Za zewnętrzne odsyłacze do obcych treści mimo starannej kontroli nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności.

Ochrona Twoich danych osobowych uzyskanych podczas rejestracji, przetwarzania i korzystania przy okazji Twojej wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważną sprawą. Twoje dane są chronione w ramach przepisów ustawowych. Poniżej znajdują się informacje, jakie dane są rejestrowane podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ustaw o ochronie danych jest spółka EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Jeżeli masz pytania ws. ochrony danych lub chcesz dochodzić praw lub roszczeń dot. swoich danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres egc@egc-cottbus.de.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Każdy dostęp do naszej strony internetowej i każde wywołanie pliku znajdującego się na naszej stronie internetowej są protokołowane. Zapisywanie służy celom statystycznym i zabezpieczaniu naszych aktywności internetowych. Zaprotokołowane zostają nazwy wywołanych plików, daty i godziny wywołań, przekazane ilości danych, komunikaty o udanych wywołaniach, przeglądarki i zapytująca domena.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tyko wtedy, gdy te dane są udzielone dobrowolnie, np. w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.

2. Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych

Jeżeli udostępnisz nam dane osobowe, użyjemy ich tylko do odpowiedzi na Twoje pytania, do realizacji zawartych z Tobą umów i w celach administracji technicznej.

Twoje dane osobowe przekażemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji umów - w szczególności przekazanie danych zamówienia do dostawców, w celu rozliczeń lub gdy przedtem otrzymamy na to Twoją zgodę. Masz prawo do odwołania udzielonej zgody w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Kasowanie zapisanych danych osobowych następuje po odwołaniu zgody na zapisanie, gdy ich znajomość nie jest już potrzebna do osiągnięcia celu tego zapisu lub wtedy, gdy zapis z innych powodów ustawowych jest niedopuszczalny.

3. Prawo udzielenia informacji

Na pisemne zapytanie chętnie udzielimy odpowiedzi nt. Twoich zapisanych danych osobowych.

4. Zgoda, prawo do odwołania i prawo do sprzeciwu

Jeżeli użyjemy danych do celu, który według przepisów ustawowych wymaga Twojej zgody, zawsze będziemy prosić o Twoją wyraźną zgodę i protokołować ją zgodnie z przepisami o ochronie danych. Raz udzieloną zgodę w każdej chwili możesz odwołać ze skutkiem na przyszłość i sprzeciwić się przyszłemu wykorzystaniu Twoich danych do celów reklamy, badań rynku i opinii. Do cofnięcia zgody lub do sprzeciwu wystarczy proste zawiadomienie nas. W tym celu można użyć podanych wyżej danych kontaktowych, a koszty ograniczą się do kosztów wysłania według podstawowej taryfy.

Wskazówka bezpieczeństwa:

Staramy się zapisać Twoje dane osobowe przy wykorzystaniu wszystkich możliwości technicznych i organizacyjnych w ten sposób, aby nie były one dostępne dla osób trzecich. W komunikacji za pomocą poczty elektronicznej z przyczyn technicznych spowodowanych powszechnością Internetu nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych i dlatego zalecamy wysyłanie poufnych informacji pocztą zwykłą.