(

Stopka redakcyjna

Właściciel strony

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH
Am Turm 14,
D-03046 Cottbus

Telefon: +49 (0)355 729913-0
Faks: +49 (0)355 729913-15

egc@egc-cottbus.de
www.egc-cottbus.de

Dyrektor Generalny
Dipl.-Ing. Frank Prätzel

Osoba odpowiedzialna według § 5 TMG (niem. ustawy o telemediach)
Dipl.-Ing. Frank Prätzel

Sąd prowadzący rejestr: Amtsgericht Cottbus, HRB 3201
NIP (Ust-IdNr.): DE164428525

Wspierane ze środków federacji i kraju związkowego Brandenburgia w ramach wspólnego zadania:

Poprawa regionalnej struktury gospodarczej - GRW - infrastruktura

Zwolnienie od odpowiedzialności

Treść oferty internetowej

Właściciel strony nie przejmuje żadnej gwarancji za aktualność, prawidłowość, kompletność czy jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej wobec właściciela strony internetowej odnoszące się do szkód materialnych lub ideowych, spowodowanych użytkowaniem lub nieużytkowaniem podanych informacji wzgl. użytkowaniem nieprawidłowych i niekompletnych informacji, z zasady są wykluczone, o ile ze strony właściciela strony internetowej nie ma winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Wszystkie oferty są bez zobowiązania i niewiążące. Właściciel strony internetowej wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień, usuwania części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi, a także zaprzestania publikacji czasowo lub ostatecznie.

Odnośniki i odsyłacze

Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach ("odsyłacze") do obcych stron internetowych, znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności właściciela strony internetowej, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności cywilnej powstałby tylko w tym przypadku, w którym właściciel strony internetowej zna treść tych obcych stron i posiada techniczne możliwości do uniemożliwienia użytkowania w przypadku nielegalnych treści i może to być od niego wymagane.

Właściciel strony internetowej wyraźnie oświadcza, że w chwili podawania odsyłaczy na powołanych stronach nie były widoczne żadne nielegalne treści. Na aktualne i przyszłe kształtowanie, na treści lub autorstwo stron pod odsyłaczami/stron powiązanych właściciel strony internetowej nie ma żadnego wpływu. Dlatego właściciel strony internetowej dystansuje się wyraźnie od treści wszystkich stron pod odsyłaczami/stron powiązanych, które zostały zmienione po wstawieniu odsyłacza. Odnosi się to do wszystkich odsyłaczy i odnośników w obrębie własnej oferty internetowej oraz do obcych wpisów do ksiąg gości, forów dyskusyjnych, list mailingowych i obszarów intranetowych urządzonych przez właściciela stron pod odsyłaczami/stron powiązanych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstają w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania podanych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której skierowane było odniesienie, a nie ten, kto za pośrednictwem odsyłaczy jedynie tworzy odniesienie do danej publikacji.

Prawo autorskie i prawo oznakowania

Właściciel strony internetowej stara się, aby we wszystkich publikacjach uwzględniać prawa autorskie stosowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów, stosować własne grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, filmy wideo i teksty bez obowiązku licencjonowania.

Strony można skopiować tylko do użytku własnego, wprowadzanie zmian jest niedozwolone, a kopii nie wolno ani rozpowszechniać, ani wykorzystywać do publicznego odtwarzania. Poszczególne artykuły są również chronione prawem autorskim.

Wyjątek w kwestii rozpowszechniania stanowią treści obszaru serwisowego do pobrania, jak publikacje i powierzchnie gospodarcze.

Powielanie lub stosowanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, filmów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnego zezwolenia właściciela strony internetowej jest niedozwolone.

Skuteczność prawna zwolnienia od odpowiedzialności

Niniejsze zwolnienie od odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, już nie lub niezupełnie odpowiadają obowiązującemu prawu, wszystkie inne części dokumentu pozostają przez to nienaruszone w swojej treści lub ważności.

Zdjęcia na stronie internetowej

  • Adam, Horst
  • Helbig, Michael
  • Hirche, Marion
  • Kläber, Thomas
  • Kliche, Richard
  • Meschkank, Horst
  • Mörsberger, Bernd
  • Naffin, Natascha
  • Rattei, Gerd
  • Schutt, Erich
  • Volkshochschule (Uniwersytet Ludowy), dziedzina: język i kultura dolnołużycka
  • Weisflog, Rainer
  • Schaefer, Sigrid
  • CMT GmbH
  • Zarząd Miasta Cottbus
  • Fachhochschule Lausitz (Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa)
  • Brandenburgische Technische Universität (Brandenburski Uniwersytet Techniczny)
  • Staatstheater Cottbus (Teatr Państwowy)