(

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (Brandenburgische Technische Universität)

Bild: Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów

Centrum Informacji, Komunikacji i Mediów

Bild: Studenci i ich profesor podczas wykładu

Studenci i ich profesor podczas wykładu

Bild: Studentka w sali wykładowej (Audimax)

Studentka w sali wykładowej (Audimax)

Bild: Uczelniane laboratorium wysokich napięć

Uczelniane laboratorium wysokich napięć

Bild: Studenci pracują w laboratorium Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbusie

Studenci pracują w laboratorium Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbusie

Nauka

Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) został założony w 1991 r. i jest jedynym uniwersytetem technicznym kraju związkowego Brandenburgia. Jest to młody uniwersytet o innowacyjnym podejściu do badań i nauki.

Na cottbuskim uniwersytecie nauka odbywa się na czterech wydziałach:

  • Wydział 1: matematyka, nauki przyrodnicze i informatyka
  • Wydział 2: architektura, inżynieria budowlana i planowanie urbanistyczne
  • Wydział 3: budowa maszyn, elektrotechnika i inżynieria gospodarcza
  • Wydział 4: nauki o środowisku i technologia procesów przetwórczych

Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) wyróżniają interdyscyplinarne badania i oferty nauki wykraczające poza ramy wydziałów. Uniwersytet oferuje znakomite warunki studiowania w nowych budynkach dydaktycznych i laboratoryjnych z wysoce nowoczesnym wyposażeniem. Studia wychodzące poza ramy poszczególnych przedmiotów pozwalają przyszłym inżynierom i przyrodnikom zdobyć kompetencje przydatne w globalnym świecie pracy.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU) ma 6752 studentów, w tym 1048 pochodzących z 89 różnych krajów.

Główne kierunki badań

Koncepcja uniwersytetu obok zadań kształcenia i dokształcania obejmuje intensywną pracę badawczą ukierunkowaną na aplikacje, a w nowo kształtowanym regionie uczelnia widzi siebie jako innowacyjny element i jako siłę napędową rozwoju gospodarczego w Brandenburgii.

Zadaniem Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbusie (BTU) jest oferowanie wybitnego poziomu edukacji i badań w ramach profilu uniwersytetu technicznego, który zapewnia kształcenie wykwalifikowanych specjalistów i wzmacnia gospodarkę przez transfer wyników badań i innowacji.

Profil cottbuskiej uczelni określa pięć kluczowych dziedzin, w których już teraz prowadzone są wybitne prace badawcze w kontekście krajowym i międzynarodowym i które będą dalej rozszerzane w oparciu o strategiczny plan badań:

  • Energia
  • Środowisko
  • Materiały
  • Budownictwo
  • Technologia informacyjna i komunikacyjna