(

Miasto uniwersyteckie Cottbus

Cottbus jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych na wschodzie Niemiec. Brandenburski Uniwersytet Techniczny (Brandenburgische Technische Universität, BTU) kształcący 6.700 studentów, z których 900 pochodzi z zagranicy, i Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa (Hochschule Lausitz (FH)) licząca dalszych 3.500 studiujących (lokalizacje w Cottbusie i Senftenberg) kształtują oblicze uniwersyteckiego miasta - młode, dynamiczne i otwarte na świat. Obie założone w 1991 r. szkoły wyższe cieszą się znakomitą opinią.

Obie szkoły wyższe stoją na czele zróżnicowanych struktur edukacyjnych w Cottbusie:
12 szkół podstawowych, 2 zespoły szkół ponadpodstawowych, w tym jedna z ukierunkowaniem na sport i 2 szkoły średnie, 4 gimnazja, w tym gimnazjum "Max Steenbeck" z poszerzonym kształceniem w zakresie matematyczno-przyrodniczo-technicznym i Gimnazjum Dolnołużyckie (Niedersorbisches Gymnasium), 4 szkoły z pedagogiką specjalną, Szkoła Rudolfa Steinera, 1 centrum ostatnich trzech klas licealnych, Konserwatorium Muzyczne i liczne prywatne ośrodki kształcenia i dokształcania tworzą imponujący "krajobraz" edukacyjny i szkolny miasta.

Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie

BTU w Cottbusie należy dzisiaj do 17 czołowych instytucji badawczych i innowacyjnych w nowych krajach związkowych, wspieranych przez BMBF (Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych) (Innovationsatlas Ost - Atlas Innowacji Wschód, 2010 r.). BTU w Cottbusie współpracuje z licznymi znanymi uniwersytetami i pozauniwersyteckimi instytucjami badawczymi. Wyniki badań, np. w zakresie energii i środowiska, cieszą się międzynarodowym zainteresowaniem na wszystkich kontynentach. Znaczące kraje, jak Chiny, Brazylia, Meksyk i Indie kooperują z uczelnią w Cottbusie w tych dziedzinach.
Również w zakresie budowy maszyn i elektrotechniki uczelnia zajmuje czołowe miejsce. Rolls Royce odkrył BTU Cottbus jako pierwszy niemiecki uniwersytet techniczny dla swojej globalnej sieci University Technology Centres (UTC): od roku 2005 BTU jako UTC należy do tej sieci. Do dnia dzisiejszego w Niemczech istnieją tylko cztery takie placówki. Dzięki UTC około miliona euro ze źródeł trzecich rokrocznie wpływa do BTU. Do sieci UTC należą na przykład również renomowane uniwersytety Oxford i Cambridge.

Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa

Obok BTU Cottbus znaczącym czynnikiem gospodarczym w Łużycach jest również Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa (HL FH) - dzięki wybitnym, bliskim praktyce badaniom i nauczaniu w dziedzinach nauk przyrodniczych, budownictwa, nauk ekonomicznych i społecznych oraz pedagogiki muzycznej. Projekty, jak na przykład rozwój nowych technologii nadzoru urządzeń i procesów, nowe techniki produkcji i spawania oraz badania biomasy glonów zdobywają duże uznanie w całych Niemczech.