(

Łużycka Szkoła Wyższa (Hochschule Lausitz), University of Applied Sciences

Bild: Campus w Cottbusie

Campus w Cottbusie

Bild:
Bild: Pole badań energii odnawialnych

Pole badań energii odnawialnych

Bild: Badanie glonów w Łużyckiej Szkole Wyższej (HS Lausitz)

Badanie glonów w Łużyckiej Szkole Wyższej (HS Lausitz)

Bild: Badanie glonów w Łużyckiej Szkole Wyższej (HS Lausitz)

Badanie glonów w Łużyckiej Szkole Wyższej (HS Lausitz)

Bild: Orkiestra Akademicka Łużyckiej Szkoły Wyższej "Collegium musicum" pod dyrekcją Prof. Dr. Tibor Istvánffy. Zdjęcie: Witzmann

Orkiestra Akademicka Łużyckiej Szkoły Wyższej "Collegium musicum" pod dyrekcją Prof. Dr. Tibor Istvánffy. Zdjęcie: Witzmann

Bild: To również jest Łużycka Szkoła Wyższa (HS Lausitz): zwycięstwo w otwartej klasie federalnych regat kanadyjek betonowych 2011 (Zdjęcie: Steffen Rasche)

To również jest Łużycka Szkoła Wyższa (HS Lausitz): zwycięstwo w otwartej klasie federalnych regat kanadyjek betonowych 2011 (Zdjęcie: Steffen Rasche)

Łużycka Szkoła Wyższa (Hochschule Lausitz), University of Applied Sciences z siedzibą administracji w miejscowości Senftenberg i lokalizacją w Cottbusie została założona w 1991 r.
Jest to największa Szkoła Wyższa Zawodowa kraju związkowego z bardzo szeroką ofertą studiów w zakresie nauk inżynierskich.

Nauka

Na czterech wydziałach uczelni uczy się prawie 3000 studentów.

Wydziały:

 • Wydział 1: Wydział nauk inżynierskich i informatyki
 • Wydział 2: Wydział nauk przyrodniczych
 • Wydział 3: Wydział nauk ekonomicznych i społecznych, pedagogika muzyczna
 • Wydział 4: Wydział budownictwa

Kierunki studiów w Cottbusie:

 • Architektura
 • Inżynieria budowlana
 • Nauka ekonomiki produkcji
 • Pedagogika instrumentów muzycznych i śpiewu
 • Praca socjalna
 • Budownictwo i eksploatacja odpowiednie do klimatu

Kierunki studiów w Senftenberg:

 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Informatyka
 • Technologia komunikacyjna i elektrotechnika
 • Budowa maszyn
 • Technika medyczna
 • Fizjoterapia
 • Inżynieria gospodarcza

Badania

Badania, przede wszystkim badania ukierunkowane na praktyczne zastosowanie, należą do głównych zadań Łużyckiej Szkoły Wyższej. Uczelnia posiada unikalne w regionie wyposażenie w nowoczesne laboratoria. Jest ona przy tym nie tylko partnerem w rozwiązywaniu problemów technicznych i przyrodniczych. Na uczelni opracowywane są również tematy dotyczące ekonomiki produkcji, a w toku studiów Praca socjalna/Pedagogika socjalna intensywnie rozpatruje się kwestie społeczne.

W dziedzinie glonów Łużycka Szkoła Wyższa prowadzi badania na poziomie uniwersyteckim. W fotobioreaktorach hodowane są glony, które podczas fazy wzrostu przez fotosyntezę zużywają CO2. Biologiczne związanie gazu cieplarnianego CO2 ze spalin przez organizmy żywe może mieć w przyszłości decydujące znaczenie dla ochrony klimatu. W tym celu proces produkcji wysokoenergetycznej masy biologicznej podlega ciągłej optymalizacji i prowadzone są intensywne badania nad dalszymi możliwościami użytkowania i przetwarzania biomasy z mikroglonów.