(

Cottbus jako lokalizacja działalności gospodarczej

Cottbus jest atrakcyjną lokalizacją działalności gospodarczej, nauki i technologii na południu kraju związkowego Brandenburgia. Uczelnie: Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbusie (BTU) i Łużycka Wyższa Szkoła Zawodowa (HL FH) stanowią zdumiewający potencjał naukowy, edukacyjny i badawczy, którym dysponuje Cottbus, szczególnie interesujący dla innowacyjnych przedsiębiorstw i branż przyszłości. Obok nowoczesnych placówek naukowych przedsiębiorstwa znajdują tu doskonałe otoczenie. Wykwalifikowani specjaliści, przejrzyste struktury kosztów, bardzo dobra infrastruktura, bezpośredni dostęp do rynków wschodnio- i zachodnioeuropejskich, lukratywne oferty promocji oraz atrakcyjne powierzchnie przemysłowe i gospodarcze do osiedlania i powiększania przedsiębiorstw. Cottbus jako zwierzchnie centrum Łużyc i centrum Regionu Energetycznego Łużyce jest dynamicznym i przejrzystym miastem. Wyposażony w strukturę zarządzania odnoszącą się do branż, liczne urzędy federalne i kraju związkowego oraz wszystkie niezbędne organy wymiaru sprawiedliwości Cottbus zapewnia szybkie procesy, krótkie odległości i sprawne procedury udzielania zezwoleń.

Regionalny Inkubator Wzrostów Gospodarczych Cottbus

Cottbus jest największym Regionalnym Inkubatorem Wzrostów Gospodarczych na południu regionu stołecznego Berlin-Brandenburgia. To oznacza, że przedsiębiorstwa, które tu inwestują, korzystają z najlepszych warunków promocji w całych Niemczech. Dla obiecujących decyzji w obrębie istniejących kompetencji branżowych oraz w dziedzinach: materiały dla budownictwa z elementów lekkich, usługi/logistyka i przemysł samochodowy Cottbus i region oferują najlepsze warunki.

Pod hasłem "Wzmocnić mocne strony" rząd kraju związkowego Brandenburgii w roku 2005 określił piętnaście tak zwanych Regionalnych Inkubatorów Wzrostów Gospodarczych (RWK). Takie Inkubatory tworzy w sumie 26 miast i gmin, które dysponują szczególnym gospodarczym wzgl. naukowym potencjałem - do nich należy Cottbus. Dlatego rozwój miasta jest wspierany wybranymi środkami przez rząd kraju związkowego.